Profiel

2
Chris van Dort
Man /
Sneek, Friesland

?
Dienstverlening

Achtergrond

Chris van Dort heeft nog geen verdere informatie ingevuld.

Werkervaring

Bedrijf
Functie
Van
Tot

Opleiding(en)

Chris van Dort heeft nog geen verdere informatie ingevuld.

Prestige

Huidig niveau
2

Voortgang tot volgend niveau
6 / 10